אירועי בית הלוחם חיפה
היום

2019 / 1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
שבת תרבות
שבת תרבות
13

14

15

16

17

18

19
שבת תרבות
20

21

22
יום כייף בחמת גדר
23

24

25

26
שבת תרבות
27

28

29

30

31