תערוכות מתחלפות

אחת לחודש מוצגת בגלריית בית הלוחם תערוכת ציורים או עבודות של חברי הבית
המעוניינים להציג יפנו לאגף תרבות.