תערוכות מתחלפות

אחת לחודש מוצגת בגלריית בית הלוחם תערוכת ציורים או עבודות של חברי הבית
המעוניינים להציג יפנו לאגף תרבות.


תערוכות בגלריה בחודש מאי/יוני:
ג'יזל קדוש והתערוכה "מעורב"
פתיחה חגיגית: 9.5.17 בשעה 19:30
אוצרת התערוכה: עדינה קיי