טניס שולחן לנכים

טניס שולחן עמידה:
טניס שולחן הינו ענף המתאים לנכים בעלי נכויות שונות היושבים על כסאות גלגלים ועומדים.
מפתח את יכולת המיקוד והריכוז, משפר את הקואורדינציה ושיווי המשקל.
משמש גם כ"חוג חברים" ומשפר את יכולת ההשתקמות הרגשית והנפשית לא פחות מהשיקום הפיזי.
השנה הצטרפו צעירים ודור חדש משתלב עם הוותיקים.
מאמן ומרכז הענף : שמיס נחום

קבוצות א' וב'
ימי ב', ד' - 17:00-20:00
מתחילים, חוג ונכים קשים
ימי ה' - 17:00-20:00

מחיר : 1,200 ₪
באולם הטניס שולחן
השתתפות נכים/ות בקבוצות התחרותיות מחייבת בדיקת ארגומטריה (מאמץ)
לנכי/ות צה"ל חברי/ות הבית – ללא תשלום

טניס שולחן לנכים קשים:
מאמן: נחום שמיס
מדריך : יאיר מרקו

ימי א', ג' - 17:00-18:30
באולם הטניס שולחן
השתתפות נכים/ות בקבוצות התחרותיות מחייבת בדיקת ארגומטריה (מאמץ)
לנכי/ות צה"ל חברי/ות הבית – ללא תשלום

טניס שולחן גמלאים:
מאמן : יאיר מרקו

ימי ב', ה' - 09:00-11:15
באולם הטניס שולחן

השתתפות נכים/ות חברי הבית מחייבת אישור מרופא הבית
לנכי/ות צה"ל חברי/ות הבית – ללא תשלום