שירות מועדף לנכים

ביטאון הלוחם
ביטאון הבית

מוזמנים לצפות בגיליון של הביטאון

הקש/י על התמונה כדי לדפדף בעיתון באופן וירטואלי

קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לאירגון
תרמו לארגון נכי צה"ל
ארגון נכי צה״ל
הצטרפו לקבוצת פייסבוק שלנו
ותיהיו מעודכנים בפעילויות ובאירועים

פטור מהמתנה בתור לנכי צה”ל בעלי מוגבלות נפשית או שכלית

30 מרץ

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג-2013 נכנסו לאחרונה לתוקף. במסגרת התקנות החדשות שירותים ציבוריים הניתנים לפי תור יסופקו מעתה לנכי צה”ל בעלי מוגבלות נפשית או שכלית בלא המתנה בתור, וזאת לבקשת הנכה או אדם המלווה אותו.

עוד נקבע בתקנות, כי במסגרת הפטור מההמתנה לתור, רשאי האחראי למתן השירות לדרוש מהנכה הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו להתאמה זו (בהתאם לתקנות, הזכאות ניתנת ל”אדם המקבל תגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), שהוא אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית, ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50 אחוזים או יותר”).

בהתאם לכך, משרד הביטחון נערך להנפקת תעודות נכה ייעודיות לאוכלוסייה המוגדרת, כמפורט בתקנות כך שבתעודה החדשה תתווסף לאוכלוסיית נכי צה”ל הנזכרת למעלה הערה בנוסח הבא: ”פטור מתור/פטור מתשלום מלווה”.

לשימושכם ולידיעתכם.

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

דרך צרפת 101, חיפה
04-859-0859
04-8590863
צור קשר