דבר מנהל הבית

חברות, חברים יקרים ומכובדים,

בימים אלו הסתיימו הדיונים על תוכנית העבודה ותקציב בית הלוחם חיפה לשנת העבודה 2018 , התקציב אושר ע"י כל הגורמים המוסמכים לכך בארגון. אנו כבר עכשיו פועלים בהתאם לתקציב החדש.

החורף כבר החל ואנו עשינו את כל ההכנות הנדרשות כדי לקבלו בבטיחות הנדרשת.
חברות וחברים אזור בית הלוחם חיפה מתאפיין ברוחות חזקות במיוחד, אנא הישמרו לכם, סעו בזהירות בכלל ומיוחד
ברחבי הבית.

חורף נעים, חם ופעיל!
חברים שעדין לא החליטו באיזו פעילות הם מעוניים להשתתף מתבקשים להתייעץ עם מחלקת חברים.

בית הלוחם חיפה זה טוב לכולנו!

בברכה,
שי דוברין              
מנהל בית הלוחם חיפה