אודות יעדים מרכזיים

ביטאון הלוחם
ביטאון הבית

מוזמנים לצפות בגיליון האחרון של הביטאון

הקש/י על התמונה כדי לדפדף בעיתון באופן וירטואלי

קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לאירגון
תרמו לארגון נכי צה"ל
ארגון נכי צה״ל
חופשה בבית קיי
נצלו את ההטבה שמגיעה לכם ובואו לחופש

היעדים המרכזיים של בית הלוחם חיפה לשנת העבודה  2019 הינם :

1.    ביצוע פעילויות הספורט והתרבות בבית הלוחם ובפריפריה תוך שימת דגש על איכות הפעילויות וכמות המשתתפים.

2.    מתן שירות אישי ככל שניתן לחברים תוך מיסוד ושיפור  הקשר הישיר עם חברי הבית באמצעות  שימוש בעזרי המדיה השונים.

3.    הפעלת ושילוב נכי צה”ל צעירים בבית הלוחם חיפה כחלק מהמאמץ הארגוני.

4.    הגדלת כמות הנכים הקשים הפעילים בחוגים השונים.

5.    הגברת תהליכי הבקרה העצמית של מנהלי האגפים/מחלקות/מכונים, בתחומים השונים.

6.    המשך הרחבת הפעילויות בפריפריה תוך מיסוד שיגרת העבודה  באמצעות בית הלוחם חיפה בדגש על בית איל והוספת אתרי פעילות נוספים.

7.    הפעלה יעילה של מכוני הטיפול: פיזיותרפיה והידרותרפיה, תוך מציאת דרכים לגידול בהכנסות.

8.    המשך טיפול בנושא בטיחות, נגישות וגהות ברחבי הבית ובפעילויות המתבצעות בו.

9.    שימור רמת ההתייעלות האנרגטית.

יעד אישי :

שימור רמת פעילות הבית בהתאם לתוכנית העבודה השנתית והאילוצים  התקציבים.

הרחבת פעילויות בפריפריה תוך כדי הוספת אתרי פעילות נוספים .

בברכת שנת פעילות רבה ומגוונת

דוברין  שי

מנהל בית הלוחם

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

דרך צרפת 101, חיפה
04-859-0859
04-8590863
צור קשר