אודות מחלקת חברים

הצטרפו לקבוצת פייסבוק שלנו
ותיהיו מעודכנים בפעילויות ובאירועים

מחלקת חברים היא "לב ליבו" של בית הלוחם. במחלקת חברים ניתן לקבל את כל המידע אודות הפעילויות השונות המתקיימות בבית, רישום לחוגים, מענה לתלונות ולבקשות שונות, שיווק הפעילויות, מענה פרונטלי, טלפוני וממוחשב, מכירות כרטיסים לאירועים ותשלומים שונים. שעות פתיחה וסגירה של הבית ומתקניו וכן שעות
הפעילויות בחוגים השונים.

במחלקה מתבצע רישום לחברות ותשלום דמי החבר, תשלומים לחוגים, לטיולים, לאירועים, לספריה, לעיסויים, לטיפולים שונים וכן ניתן לרכוש כרטיסי כניסה לאורחים.

שעות קבלת קהל:

יום א' בין השעות 19:00 – 16:00
ימים ב'-ה' בין השעות 19:00 – 08:30
נשמח לתת שירות בשעות הפעילות

טל: 04-8590820, 04-8590828, 04-8590872 פקס: 04-8590863
מייל : [email protected]
ווטסאפ (להודעות בלבד): 054-9055621

נוהלי רישום לחברות בבית הלוחם:

קבלת חברים לבית הלוחם מתנהלת עפ"י נהלים מוסכמים ע"י ארגון נכי צה"ל ומותנית בחוות דעת של רופא הבית בהתייחס למהות הנכות והמצב הרפואי. יש לקבוע תור במח' חברים ולהצטייד במסמכים רלבנטיים. חוות הדעת מועברת לאישור סופי של מנהל הבית.

קריטריונים לקבלה:

א. נכי צה"ל מ- 10% ומעלה החברים בארגון נכי צה"ל ומשלמים דמי ארגון.
התשלום לבית הלוחם מנוכה מידי חודש באמצעות תלוש התגמולים.
רשאים להצטרף גם בני משפחה מדרגה ראשונה (אישה וילדים עד גיל 25).
בני ובנות חברים רשאים להאריך את חברותם (כפוף לתשלום נפרד הנקבע ע"י הארגון).

ב. אשת חבר אשר נפטר במהלך התקופה בה היה חבר בבית, זכאית להמשך חברותה.
א. חריגים (נכי לוחמה בנאצים, נפגעי פעולות איבה, משפחות שכולות, אלמנות צה"ל ונכי צה"ל שדרגת נכותם פחות מ-19% ).
הנ"ל מתקבלים לאחר פניה למח' חברים ואישור ועדת חריגים.
התשלום לשנה מראש (אפשרות לתשלומים).

נוהלי ביטול חברות:

ביטול חברות ייעשה ע"י החבר בהודעה בכתב בלבד ובצירוף כרטיס החבר.

נוהלי הרשמה לחוגים ולפעילויות:

1. חוגי הספורט מהווים חלק ממערך השיקום בבית והנכים/ות המשתתפים בחוגים אלה פטורים מתשלום (ייתכנו שינויים), בני המשפחה המשתתפים בחוגי הספורט חייבים בתשלום.
פעילויות הספורט מחייבות אישור רפואי מתאים.
2. חוגי התרבות לנכים ובני משפחותיהם הינם כנגד תשלום.
ישנם מספר חוגים לנכים קשים (50% ומעלה) ללא תשלום (קרמיקה, מוסיקה, צורפות,פיסול בעץ,ציור,טיפול באומנות, אנגלית).במרבית החוגים מספר המשתתפים מוגבל ולכן רצוי להקדים את ההרשמה על מנת להבטיח את המקום בחוג.
3. בטופס הרישום לחוגים יש למלא את הפרטים האישיים במדויק: כתובת, מספרי טלפון מעודכנים בבית ובעבודה, על מנת לאפשר לנו לעדכן אתכם בשינויים.
4. פתיחת כל חוג מותנית במספר משתתפים מינימאלי שנקבע מראש על מנת לקיים את הפעילות.

הסדרי התשלומים להשתתפות בחוגים:
א. עד 100 ש"ח – בתשלום אחד.
ב. עד 200 ש"ח – בשני תשלומים.
ג. עד 300 ש"ח – בשלושה תשלומים.
ד. מעל 300 ש"ח – בארבעה תשלומים.
ה. מעל 600 ש"ח – בשישה תשלומים.

דמי הרשמה:

דמי ההרשמה בסך 30 ש"ח כלולים במחיר החוג ואינם מוחזרים כאשר מבטלים את הרישום לחוג ואינם מחושבים בעלות החוג לצורך החזר כספי.

נוהל תשלום אשראי בטלפון:

עבור טיפולים, חוגים, טיולים וכל פעילות אחרת בבית הלוחם ניתן לשלם גם טלפונית ע"י הוראת חיוב בכרטיסי אשראי.

ביטול חוגים:

ההרשמה נעשית לקראת פתיחת כל פעילות, מטבע הדברים יש מקרים בהם חברים שנרשמים לחוגים / טיולים נאלצים לבטל את השתתפותם.

1. חבר המבטל רישומו לחוג החל מ- 10 ימים לפני מועד פתיחת החוג ועד 31 במרץ, יהיה זכאי להחזר של 75% מעלות החוג בקיזוז דמי רישום בסך 30 ש"ח.
2. לאחר 31 במרץ לא יוחזרו כספים לחברים בגין ביטול חוגים שנתיים.
3. חבר המבטל השתתפותו בטיול בן יום אחד ומודיע על ביטול עד יומיים לפני מועד הטיול, יהיה זכאי להחזר מלוא העלות למעט 30 ש"ח דמי רישום.
4. חבר המבטל השתתפותו יום-יומיים לפני מועד הטיול – אינו זכאי להחזר כספי.
5. חבר המבטל השתתפותו בטיול בן למעלה מיום אחד ומודיע על הביטול 4 ימים לפני מועד הטיול, יהיה זכאי להחזר מלוא העלות למעט 30 ש"ח דמי רישום.
6. במקרים בהם בוצעה הזמנה לשהייה בבית מלון יהיה החבר המבטל כפוף לתנאי ביטול כפי שנקבע בחברת הנסיעות עימה עורכים את הנופש.
7. מקרים חריגים כגון: סיבות רפואיות, יובאו ע"י מנהלי אגפי התרבות או הספורט להחלטת מנהל הבית, בגיבוי המסמכים המתאימים (אישורים רפואיים). בכל מקרה של ביטול מסיבות רפואיות יוחזר התשלום בקיזוז החלק היחסי של תקופת הפעילות בחוג ובקיזוז דמי רישום.

כיצד מבטלים?

1. ביטול הרישום לחוג / טיול יעשה לאחר מילוי טופס ביטול חוג/טיול במחלקת חברים.
2. תאריך ביטול הרישום לחוג / טיול יחשב ביום שבו יוחתם טופס הביטול.
3. לא יהיה כל החזר כספי על ביטול הרישום לאחר המועד שצוין כקביל בסעיף ביטולים.

בן חמו מזל
מנהלת מח’ חברים
בית הלוחם חיפה

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

דרך צרפת 101, חיפה
04-859-0859
04-8590863